Gode potetavlinger i 2016

2016 ble et godt år for norske potetbønder med en prosentvis økning i volum på nesten 20 prosent sammenlignet med året før.

Foto: Scanpix

De foreløpige tallene viser at potetavlingen i 2016 endte på 363.200 tonn. Det er 19 prosent mer enn året før, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB ).Den gjennomsnittlige avlingen per dekar var 3.000 kilo i 2016 mot 2.600 kilo året før. Dersom man ser på potetavlingen over en tiårsperiode fra 2006 til 2016, er det imidlertid en nedgang på 4 prosent.