Hegnar: - Tror han SAS-flyene er gårdsbruk?

«Enten er det noe galt med juristutdannelsen, eller så har mange år som Senterparti-politiker svekket dømmekraften til Pollestad», mener Trygve Hegnar.

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen fredag 3. februar 2017:SAS har bestemt seg for å etablere seg med flylisenser i Irland og opprette driftsbaser i London og Spania. Enten i et eget billigselskap eller med dagens SAS som paraplyselskap.Det ser ut som en ren kopi av Norwegian, og egentlig er det bare å klappe. Skal SAS overleve på sikt, må selskapet være konkurranse-dyktig og ha samme rammevilkår som konkurrentene.Men lederen av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), som ikke har noe med det (selv om staten eier 11 prosent i SAS), sier til E24 at «jeg liker dette veldig dårlig. Dette er et stort steg mot å bygge ned den norske luftfartindustrien».«Hele flybransjen går i rask retning mot dumping av lønn og sosiale vilkår», sier Pollestad.Geir Pollestad, som er juristutdannet, med litt økonomiutdannelse på toppen, skjønner åpenbart lite, og han følger dårlig med.Norwegian er ikke bygget ned etter at selskapet startet veksten med baser i Thailand, USA, England og Spania. Norwegian med Bjørn Kjos vokser enormt.Den norske luftartindustrien vokser, og SAS vil ha sin andel av kaken. Geir Pollestad setter saken på hodet.Begrepsmessig er også Pollestad på jordet.Når Norwegian og SAS etablerer baser i England og Spania, så er ikke dette med «dumping av lønn». De ansatte ved basene får selvfølgelig betalt ut fra lønnsnivåene der. Lik lønn og like vilkår. Ikke dumping.Trolig er Pollestad litt forvirret, og tenker at hvis lønnen til de Norwegian-ansatte (og snart SAS-ansatte) i Spania er lavere enn i Norge (ved basene der), så er det dumping.Enten er det noe galt med juristutdannelsen, eller så har mange år som Senterparti-politiker svekket dømmekraften til Pollestad.«Norske myndigheter må sikre at mest mulig arbeidskraft forblir i Norge», sier Pollestad.Det er fint, og de SAS-ansatte i Norge har selvfølgelig norske lønns- og arbeidsvilkår.Pollestad vil derfor utfordre regjeringen på å finne tiltak som vil gjøre det mer attraktivt å ha baser i Norge.Tror han SAS-flyene er gårdsbruk?Vi kan ikke tenke oss at Geir Pollestad vil foreslå at lønnen for norske ansatte skal settes ned, vi kan ikke tenke oss at Pollestad vil redusere sykelønnsordningen, og han vil sikkert ikke redusere ferie- eller pensjonsvilkår i Norge.Det finnes måter å få det norske kostnads-nivået ned på, men de forslagene vil ikke komme fra Senterpartiet og Geir Pollestad.Eller kanskje Pollestad tenker seg lønnstilskudd til norske piloter og kabinansatte. Likt støtten til bøndene.SAS-ledelsen tror åpenbart ikke på noe slikt, og lar ekspansjonen skje i utlandet på markeds-messige betingelser. Baser hjemme og baser ute.Det er slik både Norwegian og SAS skal vokse og overleve.Geir Pollestad burde forstå det, for han har også vært statssekretær i Samferdselsdepartementet.«Regjeringen må ta denne situasjonen på alvor», sier Pollestad til E24. Problemet er at vi ikke kan ta ham på alvor.