Konsumprisene overrasker stort

Konsensus på 2,6 prosent var altfor høyt.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 2,1 prosent på årsbasis i januar, viser tall fra SSB fredag.Fra desember til januar falt kjerneinflasjonen 0,5 prosent.Konsensus lå på 0,1 og 2,6 prosent oppgang på hhv. måneds- og årsbasis.KPI falt 0,1 prosent på månedsbasis, mens oppgangen var 2,8 prosent på årsbasis.Januar-tilbud på klærKPI-nedgangen i januar forklares først og fremst med et prisfall på klær og møbler, og SSB påpeker at januar tradisjonelt er preget av tilbudsaktivitet innen disse bransjene.Klesprisene falt 9,6 prosent, og det ble målt nedgang innen de fleste kategorier. Prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler gikk ned 9,7 prosent, mens skoprisene falt 6,3 prosent i samme periode.Pakketurer, der prisene måles hvert kvartal, viste sesongmessig prisnedgang på 4,0 prosent i januar.Høyere priser på drivstoff var det viktigste positive bidraget til KPI fra desember til januar. Prisene på bensin og autodiesel økte med henholdsvis 6,0 og 6,8 prosent.Prisoppgangen må ifølge SSB blant annet sees i sammenheng med avgiftsendringer.Oppgangen i KPI de siste 12 månedene forklares hovedsaklig av høyere energipriser. Mer om KPI-tallene her. Produsentprisene oppProdusentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning (PPI) steg 0,3 prosent fra desember til januar.SSB forklarer dette først og fremst med prisoppgang i industrien. Samlet sett steg industriprisene 2 prosent fra desember til januar, som følge av nesten 13 prosent prisoppgang priser innenfor raffineringsindustrien siste måned. På årsbasis var oppgangen 12,6 prosent.Mer om PPI-tallene her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også