- Lakseprisene siger litt ned

- Vi mangler kunder på det lille vi har opp, sier lakseeksportør.

Næringsliv

Lakseprisene faller, men ifølge Intrafish holder de seg fortsatt på nivåer over 60 kroner pr kilo. - Prisene siger litt ned, men folk er avventende, sier en eksportør til IntraFish. Han opplyser at etterspørselen faller i «alle markeder».- Vi mangler kunder på det lille vi har opp. Vi må ikke dulle oss inn i en sannhet hvor vi tror at prisene aldri vil falle under 60 kroner, sier han. Eksportøren understreker at 60 kroner fortsatt er et historisk meget høyt nivå.

laks
laksepris
Nyheter
Sjømat
Næringsliv