Millioner til Vestfold etter Skjeggestadbru-kollaps

Re og Holmestrand i Vestfold får 65 millioner kroner til utbedring av fylkesveinettet, som følge av slitasje etter at Skjeggestadbrua kollapset for to år siden.

Det opplyser samferdselsdepartementet i en pressemelding onsdag. Pengene er satt av til fire ulike tiltak.20 millioner kroner er satt av til å etablere sykkelvei på fylkesvei 35 sør for Svinevoll til Skinneveien, og 10 millioner kroner til å bygge buss- og forbikjøringslommer på begge sider av veien på fylkesvei 35 mellom Svinevoll og Kronlia.De resterende pengene skal fordeles på trafikksikkerhets- og veitiltak i Holmestrand kommune (om lag 25 millioner kroner) og asfaltering på fylkesvei 35 Bispeveien (omtrent 10 millioner kroner).Alle fire felt på Nye Skjeggestad bru ble åpnet den 4. juli 2016, etter at den gamle brua kollapset 2. februar året før. I mellomtiden var det omkjøring for de rundt 10.000 bilene som brukte brua daglig, blant annet gjennom Holmestrand sentrum.(©NTB)