Nordsjøen-arbeidere: Tjener 31 kroner i timen

Finansavisen kan fortelle at et konsortium mellom AF Gruppen og nederlandske Heerema gir arbeiderne 31 kroner timen.12-timersskift i 12 sammenhengende uker, med en dagslønn på 45 dollar. Det skal være vilkårene i Nordsjøen for en rekke fremmedarbeidere fra Malaysia, India, Filippinene og Kina, ifølge bransjebladet Byggeindustrien.Oppdragsgiveren er «Heerema-AF Gruppen Consortium Murchison», et samarbeid mellom Heerema Marine Contractors Nederland SE (HMC) og AF Decom Offshore U.K. Ltd – sistnevnte et heleid datterselskap av AF Gruppen.Ifølge Finansavisen er konsortiet etablert for å demontere og resirkulere den britiske oljeplattformen Murchison, som med sine 37.000 tonn er en av de større stålunderstellsplattformene i Nordsjøen. Arbeidet startet i fjor, og skal holde på til 2020.«Jeg har ingen grunn til å tvile på denne informasjonen, og dette må kunne kalles slavetilstander i Nordsjøen,» sier Ommund Stokka, områdeansvarlig i LO-forbundet Industri Energi, til Byggeindustrien.Murchison-kontrakten ble inngått i 2014, og har ifølge Finansavisen en verdi for AF Gruppen alene på 700 millioner kroner.AF Gruppen var ikke spesielt taletrengt da Finansavisen tok kontakt i går. Kommunikasjonsdirektør Wibecke Brusdal ville ikke stille til intervju, men sendte i stedet disse uttalelsene pr. epost:«Hver av partene i et konsortium er selvstendige selskap med nødvendige godkjenninger innenfor sitt arbeidsområde. Selskapene har selv det fulle og hele ansvaret for resultatet av det arbeidet de utfører, inkludert å påse at lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til lover og regler som gjelder i markedene de opererer.AF stiller strenge krav til helse, miljø og sikkerhet. Vi forventer også at våre samarbeidspartneres lønns- og arbeidsvilkår er i tråd med gjeldende lover og regler i de markeder der de opererer.HMC er global aktør som har utført tjenester på norsk og britisk sokkel i flere år. Vi forventer at rammevilkårene for å operere på norsk sokkel følges. Vi er ikke kjent med at det forekommer dokumenterte brudd på regelverk eller tariffavtaler som HMC er underlagt.»Kommunikasjonssjef Michelle Brama i HMC besvarte ikke Finansavisens henvendelse.