Oppløftende investortall fra Europa

Investortilliten i Europa falt i februar.

Investortillitsindeksen i eurosonen, Sentix, falt til 17,4 i februar, melder TDN Finans.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en indeks på 16,8.I januar var indeksen på 18,2.