Pensjonister jobber gratis for milliarder

I fjor bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verd 25 milliarder kroner, ifølge en ny beregning.

Foto: Scanpix

Tallene kommer fra en rapport Ny analyse har gjort på vegne av Statens seniorråd.  VG  skriver at pensjonistene i fjor brukte rundt 13.800 årsverk på frivillig arbeid knyttet til organisasjoner, lag og frivillighetssentraler mens de la ned omtrent 32.000 årsverk på uformelt frivillig arbeid – som å hjelpe en gammel tante eller nabo med snømåking eller handling.– Dette er tall som ikke kommer med i samfunnsregnskapet. Der sees de eldre gjerne som en stor byrde. Men det som gjøres av frivillig arbeid, har en veldig stor verdi, sier sjeføkonom Terje Strøm i Ny analyse.