Professor tror Trump vil slite mot domstolen

President Trump vil få problemer med å stoppe kjennelsen som blokkerer innreiseforbudet han har innført, tror en professor. 

David J. Phillip

Tvisten kan ende i høyesterett.–Jeg tror den muligheten de har er å anke den føderale dommerens avgjørelse til en høyere rettsinstans. Etter en høring der kan kjennelsen muligens bli midlertidig opphevet i påvente av en fullstendig behandling, sier Dag Blanck til det svenske nyhetsbyrået TT. Blanck er professor ved det svenske instituttet for nordamerikastudier, som er en del av universitetet i Uppsala. Han synes konflikten som nå utspiller seg i USA er veldig interessant og tror saken kan gå helt til høyesterett.–Det er det amerikanske maktfordelingsprinsippet – mellom den dømmende og den utøvende makten – som kommer til syne her, forteller professoren om konflikten mellom president Donald Trump og domstolene.Han trekker paralleller til Watergate-skandalen på 1970-tallet. Da krevde dommere at president Nixon måtte utlevere hemmelige lydopptak, noe han ikke ville. En avgjørelse i høyesterett påla ham til slutt å levere ut opptakene, noe som bidro til hans fall i 1974.Blanck sier at det som er helt nytt, er måten Trump går ut offentlig via Twitter og snakker om «den såkalte dommeren» og hans «latterlige» avgjørelse.–Det antyder, om man skal lese det velvillig, at Trump ikke forstår hvordan systemet fungerer. Juridiske og konstitusjonelle spørsmål egner seg ikke til diskusjon på Twitter, sier professoren.(©NTB)