Prostituerte får erstatning for tapt arbeidsfortjeneste

Åtte prostituerte kvinner utsatt for grove ran og mishandling får erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

Foto: Scanpix

Borgarting lagmannsrett har bestemt at fire menn skal betale 15.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste til åtte utenlandske kvinner som de er dømt for å ha ranet og mishandlet, skriver Dagbladet. I tillegg må mennene betale 50.000 kroner i erstatning til hver av kvinnene.Kvinnene livnærte seg av å selge sex i Norge. I august i fjor gjorde en av mennene avtaler med de prostituerte via en nettside. Han avtalte å møte kvinnene i deres boliger, og når han kom dit, sørget han for at kameratene også kom seg inn.Kvinnenes advokat Karoline Henriksen ved Advokatfirmaet HBN Henriksen Bakke-Nielsen ANS er fornøyd med dommen. - Prinsipielt kunne ikke vi se noen grunn til at prostituerte ikke får det samme erstatningsvernet i likhet med alle andre som yter lovlige tjenester, sier hun.De fire mennene i begynnelsen av 20-årene ble i august i fjor dømt i Oslo tingrett. To av mennene ble dømt til 3,5 års fengsel - de to andre til sju år og 2,5 år. Tre av de dømte er russiske statsborgere med tsjetsjensk bakgrunn, den fjerde er svensk statsborger.Den ene av mennene har allerede bestemt seg for å anke den nye dommen om å betale for tapt arbeidsfortjeneste til Høyesterett. (©NTB)