EUs innskuddsgarantidirektiv tillater i dag bare tilbakebetaling av 100.000 euro, om lag 880.000 kroner, så den norske ordningen garanterer mer enn dobbelt så mye.EU-direktivet skal også gjelde Norge, som i flere år har kjempet en tilsynelatende resultatløs kamp for å beholde særordningen. Statssekretær Tore Vamraak (H) i Finansdepartementet sier i en epost til  at regjeringen fremdeles jobber aktivt i saken.– Vi har fått gjennomslag for at Norge skal kunne videreføre nivået på to millioner kroner fram til utgangen av 2018. Regjeringen vil jobbe overfor EU med å forsøke å få til en varig løsning, sier han.EU-direktivet er til vurdering i EFTAs ekspertgrupper, og det er ikke satt dato for når det skal inn i EØS-avtalen.Den norske innskuddsgarantien ble innført i 1996. I en utredning fra Finanskriseutvalget i 2011 påpekes det at garantien har vært et vern mot uro og panikk, blant annet under finanskrisen. Blir garantien redusert til EU-nivå vil rundt 200.000 bankkunder i Norge miste full dekning for innskuddene sine og 100.000 kan få redusert dekning, ifølge beregninger fraFinansdepartementet i2013.(©NTB)