Samarbeidet med Russland fungerer godt i nord

Utenriksminister Børge Brende (H) sier seg fornøyd med at samarbeidet med Russland i nord og i Arktis fortsatt er godt og i utvikling. 

- De utfordringene som er i samarbeidet mellom Russland og Europa og NATO har så langt ikke forplantet seg til Arktis. Det er bra. Mye av det gode samarbeidet mellom Russland og Norge fortsetter i nord, sier Brende til NTB.Onsdag var han i Kirkenes for å åpne Kirkeneskonferansen og kulturmønstringen Barents Spektakel der også viseguvernøren i Murmansk, Aleksej Tjukavin var blant innlederne. I ti år har næringslivskonferansen i Kirkenes vært en av de viktigste arenaene for dialog mellom Norge og Russland i nord. - Kirkeneskonferansen er ikke et sted for konfrontasjon. Det er et møtested, ikke minst for næringslivet i nord, for å snakke om Arktis og det viktige Barentssamarbeidet, sier Brende. - Ikke hjelpsomtPST og E-tjenestens bekymring for Russlands digitale etterretningsvirksomhet mot Norge og eksemplene på hackerangrep mot norske institusjoner er ifølge Brende "ikke hjelpsomt" i det tosidige forholdet til Russland.- Dette er rapporter som tas på høyeste alvor fra regjeringens side. Men konferansen i Kirkenes har som formål å se på de mulighetene som fortsatt eksisterer for et samarbeid i Arktis som ikke har vært påvirket av de andre utfordringene, sier utenriksministeren. Nye positive stegHan viser til at en av de viktigste hjørnesteinene i det tosidige forholdet til Russland har fortsatt som før, og viser til fiskeriforvaltningen fungerer "meget godt". - De siste månedene har vi flere nye positive ting å vise til i samarbeidet med Russland i nord. Vi har fått på plass en avtale om hvordan vi kan skyte seismikk i områder som berører våre to land. Vi har også fått på plass en utvidet grenseboeravtale og en ny protokoll for tidlig varsling av atomulykker, sier Brende. (©NTB)