Schumann: - Nokas-utbyttet blir aldri tilbakebetalt

Det er håpløst å prøve å få tilbake utbyttet etter Nokas-ranet, mener rans- og drapsdømte Kjell Alrich Schumann.

Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann. Foto: Scanpix

– Pengene vil aldri bli betalt, sier han.Kjell Alrich Schumann i et intervju med NRK etterlater ingen tvil om at If skadeforsikring ikke bør ha noen forhåpninger om å få dekket kravet på nesten 45,6 millioner kroner. Beløpet er det som fortsatt er ikke er gjenfunnet eller erstattet av pengene ranerne fikk med seg fra tellesentralen til Norsk Kontantservice i Stavanger i 2004. Det aller meste av ransutbyttet på 57,4 millioner kroner er fortsatt ikke gjort rede for.Alle de som ble domfelt for ranet er solidarisk ansvarlig for å erstatte verdiene som gikk tapt. If skadeforsikring har prøvd å få på plass frivillige betalingsordninger, men har ikke lyktes med det, ifølge informasjonssjef Jon Berge.– Det kommer aldri til å bli betalt. Det vil aldri finnes penger til å betale dette, sier Schumann.Ikke bare måtte han svare for selve ranet da saken ble behandlet i Stavanger tingrett, han erkjente også i retten at det var han som avfyrte skuddet som drepte politimannen Arne Sigve Klungland. Schumann ble dømt til 16 års forvaring, men slapp ut på prøve etter at minstetiden på ti år var ferdig sonet.Nå får han jevnlig betalingskrav i posten. Men Schumann hevder at han verken har penger til å betale, at han vet hvor ranspengene er eller at han kjenner til noen som vet det. Nokas-pengene vil aldri komme til rette, hevder Schumann.– De som er dømt for denne forferdelige forbrytelsen, og som er dømt til å betale disse pengene tilbake, de forsøker aktivt å unndra seg å betale. Det burde ikke være mulig, sier Berge.Schumann er en av flere ransdømte som er registrert med inntekt de senere år, ifølge NRK.(©NTB)