Sjeføkonom: - Tallene til nå er nok til et rentekutt

Sjeføkonom i Handelsbaken Capital Markets, Kari Due-Andresen, lurer på hvor smertegrensen går for Norges Bank.

(Finansavisen ): Hvis ikke Norges Bank senker rentebanen i mars, mener sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken at de i praksis viser at renten ikke kan senkes under dagens nivå, skriver Finansavisen.Fredag kom konsumprisindeksen for januar, som viste 2,1 prosent tolvmånedersvekst i KPI-JAE og 2,8 prosent for KPI. Det er 0,8 prosentpoeng lavere enn Norges Bank ventet, og femte måned på rad hvor Norges Bank har overvurdert.- Vi lurer på hvor smertegrensen for inflasjonen går for Norges Bank, sier sjeføkonomen til avisen.Finansiell stabilitet- Ved rentemøtet i desember ga de seg selv en ny spak da de trakk opp rentebanen med eksplisitt henvisning til finansiell stabilitet. Jeg tror de kommer til å trekke frem dette igjen, og dermed holde rentebanen oppe, selv om inflasjonen nå er mye lavere enn de ventet, sier Due-Andresen til Finansavisen, og tror ikke dette går i lengden.- På ett eller annet tidspunkt må de senke rentebanen og vise at sannsynligheten for et rentekutt øker når avstanden mellom faktisk inflasjon og deres prognoser er blitt så stor. Jeg tror ikke Norges Bank kommer utenom å øke sannsynligheten for et kutt fra dagens 40 prosent til over 50 prosent i mars, hvis inflasjonen holder seg så klart under deres prognoser, påpeker sjeføkonomen, og viser til at ikke bare importert inflasjon har falt mye. Det samme gjelder innenlandske priser.- Og dagens kronekurs tilsier at inflasjonen skal mye ned det neste halvåret. Det må være en grense for hva Norges Bank kan tolerere av inflasjon under både inflasjonsmålet og egen prognose før de må endre pengepolitikken, sier Due-Andresen til avisen.Rentebunnen nåddDue-Andresen mener ifølge avisen at Norges Banks eksplisitte hensyn til finansiell stabilitet er i tråd med Norges Banks mandat, så lenge inflasjonsmålet kommer først.- Hvis avviket er så stort som nå fremover, kan de ikke bare jekke opp hensynet til finansiell stabilitet og holde rentebanen oppe. Både boligpriser og kreditt har, tross alt, vokst i tråd med hva Norges Bank selv ventet, sier sjeføkonomen, som påpeker at det store spørsmålet er om Norges Bank i realiteten mener at rentebunnen er nådd.– Hvis de virkelig mener at det ikke er riktig å senke renten videre, i hvert fall uten dramatiske hendelser, så er det ny informasjon. Til nå har de snakket om at renten kan bli negativ, sier hun til avisen, og mener at om Norges Bank i mars ikke senker rentebanen, vil det bli tolket som et tegn på at rentebunnen er nådd.– Ja. Tallene til nå er nok til et rentekutt. Norges Bank kan riktignok ikke kutte i mars uten at det oppfattes som en kuvending, men de må trolig vise at sannsynligheten for et kutt er økt, påpeker Due-Andresen overfor Finansavisen.