Sjeføkonomer tror Yellen vil holde seg rolig

Mars blir nok for tidlig.

Ivan Kverme

Den amerikanske sentralbanksjefen Janet Yellen avholder sin halvårlige redegjørelse for Kongressen i dag og i morgen.I dag skal hun møte i Senatet, mens Representantenes hus står for tur i morgen.- Federal Reserve har inntatt en vent-og-se-holdning i forhold til den videre utviklingen i amerikansk økonomi, blant annet som følge av usikkerhet rundt utfallet av president Donald Trumps økonomiske politikk. Dersom Fed skal heve renten tre ganger i år, slik medianestimatet fra FOMC-medlemmene (Federal Open Market Committee) indikerer, er første mulighet ved møtet i mars, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets i tirsdagens morgenrapport.Hun regner med at Yellen i dag vil holde døren åpen for at en renteheving i mars fortsatt er mulig.- Markedet tror imidlertid ikke helt på dette, og priser inn en sannsynlighet på 30 prosent for at det kommer en renteheving allerede på mars-møtet. De fleste tror mars blir for tidlig, nettopp fordi det fortsatt er stor usikkert forbundet med innretningen, omfanget og timingen av Trump-administrasjonens økonomiske politikk, fortsetter Due-Andresen.Dollaren svekker seg noe mot både euro og pund i tirsdagens handel. EURUSD står i skrivende stund i 1,061, GBPUSD i 1,254.- Lønnsvekst er jokerenSjeføkonom Kjetil Olsen tror Yellen vil adressere avviket mellom Feds anslag om tre renteøkninger i år, og dagens prising som indikerer to renteøkninger.Olsen tror også på to renteøkninger, og at Fed venter til juni med å heve.- Det vil videre bli interessant å høre Yellens tolkning av de siste lønnstallene, som kan indikere at arbeidsmarkedet har mer å gå på før man når full sysselsetting. Selv om sysselsettingen fortsetter å vokse kraftig, har arbeidsledigheten holdt seg rimelig stabil i det siste, skriver han i meglerhusets morgenrapport.Det betyr ifølge Olsen at flere kommer inn i arbeidsmarkedet igjen, etter at mange trakk seg ut og ga opp da ledigheten var høy.- Så selv om ledigheten er nær et nivå som trolig er konsistent med full sysselsetting, innebærer tilstrømmingen til arbeidsmarkedet at det er mer å gå på. Jokeren er lønnsveksten. Når den tar fart, vil det være et bevis på at arbeidsmarkedet har nådd en kapasitetsskranke, fortsetter han.Nordea tror derfor Fed vil være svært opptatt av lønnsveksten fremover.- Uten mer tydelige tegn på at den tar seg videre opp, vil de neppe føle hastverk med å øke renten videre. Det er likevel stemmer i Fed som mener en renteøkning jo før jo heller vil være det mest hensiktsmessige, så en mars-økning kan ikke helt utelukkes. I går var Robert Kaplan, sjefen for Dallas Fed, ute med en slik kommentar, skriver Olsen.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker