Svakt fall for industrien

Norsk industriproduksjon falt marginalt i fjorårets siste måned.

Ivan Kverme

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå viser at industriproduksjonen falt 0,2 prosent fra november til desember.Produksjonen i norsk industri falt 2,1 prosent i perioden oktober til desember, sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Over året falt industriproduksjonen 7,2 prosent.Bygging av skip og oljeplattformer hadde en betydelig nedgang i omsetningen i desember etter enkelte store leveranser i november. Sammen med en nedgang metallvareindustri bidro disse næringene ifølge SSB til å trekke ned samlet omsetning i industrien.På motsatt side kunne næringene oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, gummi, plast og mineralsk industri, samt maskinreparasjon og -installasjon vise til oppgang i perioden, og bidro dermed til å dempe fallet.Les mer hos SSB.