- Ukens viktigste norske tall

Nordea Markets trekker frem to viktige norske tall denne uken.

A trader reacts when he looks at his screens at the stock exchange in Frankfurt, Germany, Friday, June 24, 2016, when stock market plunged after Britain voted to leave the European Union. (Frank Rumpenhorst/dpa via AP) Frank Rumpenhorst

Norsk inflasjon og BNP-vekst blir viktigst denne uken, fastslår Nordea Markets i dagens morgenrapport.Meglerhuset venter at norsk BNP-vekst økte til 0,4 prosent på kvartalsbasis i 4. kvartal, opp fra 0,2 prosent i 3. kvartal.«Oljesektoren legger fortsatt en demper på norsk økonomi, men det motvirkes trolig av sterk vekst i de store produksjonssektorene, som boligbygging og andre tjenester. Norges Bank venter noe svakere vekst enn oss på 0,34 prosent», skriver Nordea.I januar venter meglerhuset at kjerneinflasjonen kommer ut på 2,6 prosent på årsbasis, en økning fra 2,5 prosent forrige måned.«Usikkerheten rundt anslaget denne gangen er knyttet til i hvilken grad matvareprisene tar seg opp igjen etter store kutt i desember. Våre anslag indikerer kjerneinflasjon 0,3 prosentpoeng under Norges Banks anslag, etter et gap på 0,4 prosentpoeng forrige måned. I februar anslår Norges Bank kjerneinflasjon på 2,5 prosent, gapet vil derfor trolig snevres inn ytterligere i månedene som kommer», heter det i rapporten.Det spås videre at veksten i fastlands-BNP ender på 0,4 prosent på kvartalsbasis i 4. kvartal. Det er i tråd med konsensus og Norges Banks anslag på 0,34 prosent. Oljesektoren er fortsatt den største bremsen på veksten, men andre produksjonssektorer, som bygg og deler av tjenestesektoren trekker opp.