Boligprisene torpederer rentekutt?

De sterke boligprisene vil trolig veie tungt i Norges Banks rentebeslutning om 10 dager.

Tall fra Eiendom Norge på fredag viste at boligprisene på landsbasis hadde steget med 0,6 prosent sesongjustert i februar, slik de også gjorde i januar.Målt mot samme periode i fjor steg boligprisene med 13,0 prosent, opp fra 12,4 prosent i januar.I månedene som kommer treffer imidlertid boligprisene sterkere vekst i 2016 og da er det ventet at årsveksten avtar.- Dersom månedsveksten fortsetter i dette tempoet framover, vil i så fall årsvekstraten i boligprisene raskt ta seg nedover som følge av at prisveksten fra mars av i fjor skjøt betydelig fart, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen.Og hvis det går slik økonomene og Norges Bank tror kan årsveksten i boligprisene falle under 5 prosent mot slutten av året.- Den skaper en gisselsituasjonDe nye boliglånsforskriftene, som trådte i kraft fra nyttår, kan være med og bidra til det.- Vi ser nå tendenser til at veksten i boligprisene går fra sterk til mer moderat. 12-månedersveksten fikk seg riktignok en knekk oppover, men dette skyldes at februar var overraskende svakt, forklarer administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge da han la frem boligprisstatistikken for februar sist fredag.Han la til at han tror 12-månedersveksten har nådd toppen at den ventelig vil tikke nedover i månedene fremover, til godt under 10 prosent.Vammervold Dreyer mener det fortsatt er for tidlig å si om boliglånsforskriften har fått effekt i boligmarkedet, men han venter at den innstrammede forskriften vil dempe markedet mer i de kommende månedene, og da sannsynligvis spesielt i Oslo.- Det er grunn til å anta at noe færre førstegangskjøpere nå får boliglån, samt at det blir noe færre som får store lån til de aller dyreste boligene og sekundærboliger, uttalte han.Adm. dir. Grethe W. Meier i Privatmegleren er ikke særlig glad i de nye boliglånsforskriftene, og mener at den ekstra strenge boliglånsforskriften for Oslo bør fjernes.- Det er en politisk styrepinne som gir et vakuum i hovedstaden. Den skaper en gisselsituasjon, uttalte hun til Hegnar.no fredag. I Oslo steg boligprisene sesongjustert med 1,6 prosent i februar, og årsvekstraten var på hele 24 prosent, opp fra 23,1 prosent i januar.Det kan tyde på det nye regelverket for boliglån enda ikke har begynt å bite for alvor. Antakelig vil det ta litt tid, noe altså Eiendom Norge også påpekte. Fasiten kommer trolig i løpet av våren.Samtidig meldes det om et økt tilsig av boliger som skal ut i markedet.– Vi har aldri hatt en så stor ordrereserve som vi har nå. Det er mange boliger som skal ut i markedet, og i tillegg venter vi at boliglånsforskriften også vil få en effekt, uttalte adm. dir. Terje Halvorsen i DNB Eiendom til Finansavisen.Årsvekst under 5 prosent?Norges Bank har ventet at den sesongjusterte månedlige boligprisveksten vil ligge rundt 0,6 prosent i 1.halvår i år, for så å ta seg ned mot 0,1 - 0,2 prosent i 2. halvår.Fremover anslår Norges Bank at årsveksten faller til 12 prosent i neste måned for så å falle videre til en årsvekst på 10,5 prosent til sommeren, 7,5 prosent til høsten - og videre til en årsvekst på under 5 prosent mot utgangen av året.Det er ifølge Handelsbanken ut som om boligprisene utvikler seg omtrent i tråd med Norges Banks prognose.Riktignok steg boligprisene noe mer i desember enn Norges Bank hadde lagt til grunn, men avstanden til Norges Banks estimat er, som Handelsbankens sjeføkonom påpeker, ikke betydelig.- Norges Bank er bekymretKredittveksten til husholdningene ser også ut til å utvikle seg i tråd med Norges Banks forventning.Men selv om både boligpriser og kredittvekst har utviklet seg omtrent som Norges Bank ventet, tror sjeføkonom Kari Due-Andresen at de fortsatt er svært bekymret for den finansielle stabilitet i norsk økonomi.- Denne bekymringen tror vi vil lede Norges Bank til å holde renten uendret i mars og kun gjøre mindre endringer i rentebanen, til tross for at inflasjonen utvikler seg langt svakere enn ventet, sier hun.Hun venter en kjerneinflasjon på 1,7 prosent, når tallene for januar blir offentliggjort kommende fredag, mens Norges Bank har et anslag på 2,6 prosent.- Skulle våre forventninger vise seg å stemme, vil Norges Bank dra meg seg et betydelig prognoseavvik inn mot det kommende rentemøtet, skriver hun i Handelsbankens morgen rapport mandag.Normalt skulle dette være nok til å trekke rentebanen betydelig ned – avviket er alene stort nok til å gi et rentekutt, men hun tror ikke Norges Bank ønsker å senke renten videre av frykt for den finansielle stabiliteten.Med fortsatt sterk vekst i boligprisene tror hun heller ikke det er aktuelt for Norges Bank å signalisere økt sannsynlighet for rentekutt, og hun holder derfor på at styringsrenten vil bli holdt uendret på 0,5 prosent. Sist Norges Bank endret renten var den 17. mars i fjor. Da ble den senket med 0,25 prosentpoeng, fra 0,75 prosent.Flere økonominyheterHer stiger boligprisene mest i Oslo Dette kan gi prisbyks i randsonen Situasjonen er kunstig, kritisk og vanskelig