Dette er DNB-toppenes lønn, bonuser og pensjoner

DNBs problemlån gikk fra 14 til 26 milliarder i 2016, og 600 mennesker fikk sparken. Likevel ble det et lukrativt år for DNB-toppenes egne lommebøker.

Publisert 12. mars 2017 kl. 13.42
Oppdatert 12. mars 2017 klokken 14.06
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 693 ord
Krisen i olje- og offshorenæringen har sendt utlånstapene til værs i DNB. Og da holdes den potensielle tapsbomben Seadrill, et av DNBs største utlånsengasjementer, foreløpig utenfor regnestykket. Ved utgangen av 2016 var mengden misligholdte lån på 25,7 milliarder kroner.Til tross for rekordhøye utlånstap, avskjedigelser av 600 ansatte og en halvering av antallet bankfilialer, er det god stemning på toppen av bankbygget i Bjørvika.
Konsernsjef Rune Bjerke kan slå seg på brystet med at han har tatt en for laget. Totalkompensasjonen hans er ned med 2 prosent, mens fastlønnen øker med 2,5 prosent til 5,6 millioner kroner.Som alltid er det Ottar Ertzeid, sjefen for DNB Markets, som håver inn mest i banken. 13,2 millioner kroner ble bokført i 2016, hvorav 8,8 millioner var sikret som fastlønn. Et par hundre tusen i økning fra året før.Midteide økte lønnen med rundt 300.000 kroner til 3,3 millioner i fjor.Nå heter det at spareplanen skal være slik at den ansatte har «ved fylte 67 år en samlet pensjonskapital tilsvarende det den ansatte ville hatt dersom ytelsespensjonsavtalen hadde blitt videreført».Etter det Finansavisen kjenner til vil Bjerke cashe ut 70 millioner kroner i 2020 gitt den forestående kontantstrømmen.SEBs konsernsjef Annika Falkengren, som har meddelt at hun takker for seg, er blant vinnerne. Hun hadde en fastlønn på 11,5 millioner svenske kroner i 2016. Les mer om lønn, bonuser og pensjon for toppene i DNB i årsrapporten for 2016 på side 228-232
– Fastlønnen følger for de fleste lønnsoppgjøret i Norge, som var et moderat oppgjør. Måleparameterne for variabel lønn til konsernsjefen og konserndirektørene går først og fremst på tre ting: Økonomiske resultater, omdømme og kundetilfredshet, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide.Mest i MarketsI 2016 var utslaget for konsernsjefen størst når det kommer til den variable delen av lønnen, hvor konsernsjefens bonus ble kuttet med drøyt 300.000 kroner.– Det skyldes DNBs omdømmefall og at styrets mål om en egenkapitalavkastning på 12 prosent ikke ble innfridd, sier Midteide.– Hva med din egen lønnsøkning på 10 prosent?– Det er nok sjefen min som burde kommentere det, sier Midteide, før han får tenkt seg om og sier:– Jeg har fått et betydelig større ansvarsområde og tatt over markedsføring og merkevare når vi har samlet alle kommunikasjonsgrenene i konsernkommunikasjonen.PensjonsgevinstEn gjennomgang av konsernledelsen viser at samtlige 15 økte fastlønnen, som er grunnpilaren i utregningen av pensjonssparingen som nå er innskuddsbasert. I 2015 ble samtlige ansatte flyttet over på innskuddspensjon, men først i fjor ble arbeidsgiver enig med de ansatte om løsningen for lønn over 12 G – altså 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden, som nå er 92.576 kroner.Innskuddsordningen er for de norske DNB-ansatte satt til 7 prosent av lønn opp til 7,1 G og til 15 prosent av lønn fra 7,1 G til 12 G. For lønn over 12 G har ikke banken innskuddsordning for ansatte som kom inn etter at ytelsesordningen ble lukket i 2008. Alle ansatte etter den tid har fått innskuddspensjon.DNB har imidlertid hatt behov for å kjøpe ut de ansatte som var i ytelsesordningen, noe banken har brukt nesten to år på å fremforhandle.For Bjerke blir dette en megagevinst – han kan gå av allerede som 60-åring i 2020. Da vil forventet levealder trolig være 84 år for en mann født i 1960. Nåverdien på Bjerkes pensjonskapital skal tilsvare en kontantstrøm på 70 prosent av den årlige fastlønnen.Pensjonsforpliktelsene, målt som inngående balanse i 2015, var på 18,9 milliarder kroner. I 2016 falt de til 5,4 milliarder kroner. Men besparelsen møtes av en engangskostnad i bankens overgang til innskudd, og den var på 12,9 milliarder kroner i 2015 og 380 millioner i fjor. I 2015 ble det rapport en negativ engangseffekt på nær 2 milliarder kroner knyttet til overgangsarbeidet.Mer enn regnskapDNBs 2016-rapport er forøvrig på 254 sider, og byrået Redink har stått for «Konsept, design og historiefortelling». Fire fotografer er leid inn for å ta bilder av konsernledelsen og ulike brand ambassadors .Swedbank klarte seg med 200 sider og SEB klarte med 166 da de to bankene summerte opp årsregnskapet for 2016. Disse bankene oppgir ikke konserndirektørenes lønn på individuelt nivå, kun konsernsjefenes. Disse har gjennomgående en høyere fastlønn enn Bjerke, men har også i flere år hatt innskuddspensjon.DNB-toppenes lønn, bonuser og pensjon i 2016