- Dette skaper bekymring

Laksedødligheten i oppdrettsanleggene stiger kraftig.

Dødeligheten i oppdrettsanleggene går til himmels fordi oppdretterne må ta i bruk stadig tøffere metoder for å holde lakselusen i sjakk. I fjor døde det 53 millioner lakser i merdene, og 19 prosent av all fisk som settes ut i havet dør eller forsvinner før den er slaktemoden, skriver Dagens Næringsliv.Ifølge fôrselskapet Ewos koster lakselus oppdrettsindustrien i Norge ti milliarder kroner i året. I takt med at lusen blir resistent mot de mest brukte legemidlene, må nemlig stadig nye ikke-medikamentelle metoder tas i bruk i et forsøk på å holde lusemengdene i sjakk.- Fisken har alltid hatt noe dødelighet og skader ved avlusing, men ut fra det vi ser nå, har dødeligheten økt i takt med omleggingen til mer mekanisk håndtering. Det er mye som kan gå galt. Fisken trenges sammen på et lite område i merdene før de pumpes gjennom maskiner og kan få problemer med oksygentilførselen, sier forsker ved Veterinærinstituttet, Kari Olli Helgesen, til avisen.Hun forteller at det med noen få unntak var omtrent like mye lus i fjor som det var i 2015.- Likevel fikk vi en alvorlig hendelse i Midt-Norge som viste at selv om det generelle nivået var omtrent likt, var det noen som ikke klarte å kontrollere lusenivåene, sier Helgesen og sikter til episoden på Frøya der lakselus beitet seg helt inn til hodebenet på laksen.- Dette skaper bekymring for at det samme kan skje igjen i enda større omfang nå som vi vet at lusen er blitt resistent mot de fleste legemidlene. Det kan være et forvarsel, sier hun til DN.


Les også