Eksperter venter uendret rente

Norges Bank vil velge å holde styringsrenten i ro på denne ukens styringsmøte, tror analytikerne i de store bankene.

Øystein Olsen. Foto: Morten Holm / Scanpix
Næringsliv

Lønns- og prisveksten er for tiden langt lavere enn Norges Bank ønsker. Det taler isolert sett for et rentekutt fra sentralbanken. Men en allerede rekordlav styringsrente, situasjonen på boligmarkedet og optimistiske signaler fra bedriftene trekker i motsatt retning.Dette er kort oppsummert hvordan ekspertene vurderer utsiktene i forkant av onsdagens rentemøte i Norges Bank.Når sentralbanken kunngjør rentebeslutningen torsdag formiddag – taler det meste for at styringsrenten vil holdes uendret på 0,5 prosent, konkluderes det.Justerer rentebanenDerimot kan rentebanen bli justert ned eller trukket ut i tid, fremholdes det. Rentebanen er Norges Banks eget anslag for hvordan styringsrenten vil utvikle seg et stykke fram i tiden.Analytikerne mener med andre ord at det er en viss mulighet for at Norges Bank vil åpne for et rentekutt på et senere tidspunkt, og at styringsrenten vil holdes lav i lang tid framover.Flere grunnerSå sent som tidlig i forrige uke utelukket et flertall av ekspertene muligheten for et nytt rentekutt i løpet av 2017. Inflasjonstallene som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram fredag, fikk flere av dem til å åpne denne døren igjen.SSB rapporterte at kjerneinflasjonen (KPI-JAE) sank fra 2,1 prosent i januar til 1,6 prosent i februar. Det er et helt prosentpoeng lavere enn hva Norges Bank hadde sett for seg.Seniorøkonom Knut Magnussen i DNB Markets forklarer hvorfor de likevel ikke tror på rentekutt nå:-Sentralbanken legger stor vekt på usikkerheten knyttet til den sterke oppgangen i boligmarkedet. Dessuten skal det mer til for å senke renten ytterligere siden nivået allerede er svært lavt, skriver han i meglerhusets morgenrapport mandag.Norges Bank pleier å legge stor vekt på sin egen nettverksrapport, og her har bedriftene varslet at de forventer et lite oppsving i aktiviteten framover.- I tillegg har også arbeidsledigheten utviklet seg i positiv retning i det siste, poengterer Magnussen.Flypriser svingerEn lignende analyse kommer fra Erik Bruce i Nordea Markets. Han viser til at det går bra i norsk økonomi, og at boligprisene fortsetter å stige, sier han. I tillegg mener Bruce at det midlertidige faktorer påvirket inflasjonstallene nå.-Flyprisene falt veldig kraftig, og det er ting som kan komme fort tilbake, sier Bruce til E24.Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank sier at inflasjonstallene ikke vil trigge et rentekutt nå, men at det kan komme til å trekke rentebanen ned.Bolig veier tungtSjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest mener at både inflasjonstallene, kronekursen, vekstutsiktene ute og bankenes rentepåslag trekker i retning av en oppjustert rentebane.På den annen side drar inflasjonstallene i motsatt retning. Og ikke minst vil situasjonen påvirke sentralbankens vurderinger:- Norges Bank kommer fortsatt til å bruke argumentasjonen om at det ikke bare er veksten som er høy, men også nivået. Boligprisveksten i Oslo påvirkes ennå ikke av den strengere forskriften om krav til utlån med pant i bolig. Inntil vi ser en demping av veksten i Oslo-regionen, kommer Norges Bank til å lene seg mot boligprisene i rentesettingen, heter det i Gudmundssons analyse.(©NTB)

rente
styringsrente
rentemøte
norges bank
øystein olsen
knut magnussen
frank jullum
erik bruce
jørgen gudmundsson
Nyheter
Næringsliv
Makro