ESA: Unntak fra flypassasjeravgiften er ikke ulovlig statsstøtte

EFTAs overvåkingsorgan ESA står fast på at unntaket som Norge har lagt inn i flypassasjeravgiften, ikke bryter med EØS-reglene for statsstøtte.

Avgiften ble vedtatt av Stortinget i desember 2015 og ilagt alle kommersielle flyginger fra norske flyplasser fra og med juni 2016. Men det ble lagt inn et unntak for såkalte transfer- og transittpassasjerer.ESA mottok en klage mot Norge fra NHO Luftfart i juni i fjor. Organisasjonen mente unntaket var en fordel for flyselskaper som opererer flere nettverk og har mange reisemål.NHO Luftfart argumenterte med at flyselskaper som legger opp til at passasjerene selv sørger for forbindelsesbilletter, blir skadelidende.– ESA kan ikke ta stilling til om flypassasjeravgiften er god skattepolitikk, men kun vurdere om den utgjør ulovlig statsstøtte. Og det gjør den ikke, sier ESA-president Sven Erik Svedman.ESA vurderte unntaket fra flypassasjeravgiften før klagen ble mottatt og ga i mai i fjor norske myndigheter beskjed om at organet ikke fant at noe statsstøtte var involvert.(©NTB)