KjøpLogg inn

Foreslår maksgrenser på forbrukslån

Finanstilsynet har utarbeidet utkast til retningslinjer om finansforetaks behandling av søknader om usikret kreditt til forbrukere. 

Publisert 28. mars 2017 kl. 13.19
Oppdatert 28. mars 2017 klokken 13.19
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 179 ord
Finanstilsynet Solum, Stian Lysberg

Forbrukslån utgjør om lag 3 prosent av husholdningenes samlede gjeld ved utgangen av 2016, men veksten er svært høy. Det er fare for at mange tar opp lån de ikke kan betjene.Utkastet til retningslinjer setter krav til foretakenes dokumentasjon av kredittvurderinger, og krav til kundens betjeningsevne, avdragsbetaling og maksimal samlet gjeld i forhold til inntekt. Videre presiseres blant annet finansforetakenes ansvar for egne agenter samt plikten til å sjekke betalingsanmerkninger og inntekts- og gjeldsopplysninger, skriver Finanstilsynet i en pressemelding.I utkastet heter det blant annet at inntekts- og gjeldsforhold skal sjekkes mot likningsdata, og gjeldsopplysninger og betalingsanmerkninger skal sjekkes mot relevant registre. Videre skal kundens evne til å betjene lån baseres på inntekt og utgifter som renter, avdrag på lån og andre eventuelle utgifter. I vurderingen av betjeningsevne skal det også legges til grunn en renteøkning på fem prosentpoeng. Når det gjelder gjeldsgrad, skal det ikke innvilges forbrukslån som innebærer at samlet gjeld utgjør mer enn fem ganger brutto årsinntekt. I tillegg skal det stilles krav om avdragsbetaling og lengste løpetid. Det skal normalt ikke innvilges lån med løpetid over fem år.