Her går flest konkurs

En landsdel i Norge rager høyest på konkurstoppen.

Ingen steder i landet går flere over ende enn i vår nordligste landsdel. Selv korrigert for antall bedrifter troner Nordland, Troms og Finnmark suverent øverst på fallitt-toppen, ifølge DN, som har kartlagt nærmere 25.000 konkurser i Norge de siste fem årene. I motsatt ende befinner Sørlandet seg. Ingen region er i nærheten av å ha så få konkurser, skriver avisen. Professor Lasse Lien ved Norges Handelshøyskole i Bergen forsker på temaet, sier til DN at han tror ulike personlighetstrekk i landsdelene er en del av forklaringen.– Både makro- og mikroøkonomiske forhold spiller inn. Noe skyldes muligens også lynnet i de ulike landsdelene. Nordlendingene tar kanskje litt mer risiko, mens sørlendingene er kjent for å være forsiktige, sier Lien til avisen.