Knallsterke tall fra USA

Månedens viktigste rapport har akkurat blitt offentliggjort. 

Månedens viktigste rapport, den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten kom inn mye bedre enn ventet.Antall sysselsatte utenfor jordbrukssektoren i USA steg med 235.000 i februar.På forhånd var det ventet en økning på 200.000 nye jobber i februar, ifølge estimater innhentet av Bloomberg, opplyser TDN Finans. Januar-tallene ble også revidert opp til 238.000 fra 227.000. Privat sysselsetting var 227.000 i februar, opp fra reviderte 221.000 i januar. Det var ventet en oppgang på 215.000 personer. Arbeidsledighetsraten falt som ventet til 4,7 prosent fra 4,8 prosent i måneden før.Gjennomsnittlig timelønn kom imidlertid litt under forventningene.Timelønnen økte med 0,2 prosent på månedsbasis, mens det var ventet en økning på 0,3 prosent.