Løvenskiold har solgt Westerdals

Høyskolen Kristiania kjøper alle aksjene i Westerdals Oslo ACT.

Høyskolen Kristiania - Ernst G. Mortensen Stiftelse og Anthon B Nilsen Skoledrift AS har inngått avtale om at Høyskolen Kristiania kjøper alle aksjene i Westerdals Oslo ACT, går det frem av en pressemelding.Avtalen er i tråd med intensjonsavtalen som ble inngått 9. desember 2016, og det legges opp til at aksjene overdras 29. mars 2017.Høyskolen Kristiania kjøper Westerdals for 85 millioner og tar ansvar for kravene i de pågående tvistesakene.«Oppkjøpet gjøres gjennom opptak av lån med sikkerhet i stiftelsens eiendom, og ved bruk av stiftelsens midler. I Westerdals Oslo ACT er det avsatt midler for å håndtere fremtidige krav. Høyskolen Kristiania har gjennom prosessen hatt tett dialog med Kunnskapsdepartementet» heter det i meldingen.- To av landets mest praksisnære høyskoler slås nå sammen, og det er vi glade og ikke minst stolte over. Sammenslåingen vil gi et større fagmiljø, økt faglig bredde og mange nye muligheter for faglige synergier, som vil komme både ansatte og studenter til gode (..), forteller administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania, Solfrid Lind.Bakgrunnen for at eier nå selger Westerdals Oslo ACT er at Anthon B Nilsen har vedtatt en strategi om økt satsing på yrkesutdanning og voksenopplæring.- Salget passer godt inn i vår strategi for fremtiden, sier Lars Buer, styreleder i Anthon B Nilsen Skoledrift AS. Anthon B Nilsen eies av Nicolai og Peder Løvenskiold og Reidar og Gunnar Holsts legat.