Noe av det siste avtroppende direktør Audun Eckhoff gjør før han forlater Nasjonalmuseet, er å levere fra seg et regnskap der driften gikk med 12,6 millioner i underskudd, skriver. I fjor hadde museet inntekter på 314 millioner kroner. 288 av disse – nesten 92 prosent – er statsstøtte.Underskuddet er mindre enn de 19 millionene i minus fra 2015. Den gangen var forklaringen ny pensjonsordning. I 2016 er det kjøp av kunst for til sammen 17 millioner kroner som er hovedgrunnen til underskuddet.– Underskuddet var planlagt, da en god kjøpsmulighet for kunstverk kom opp. Resultatet vil derfor ikke ha noen innvirkning på tilbudet til publikum i år eller neste år, skriver administrerende direktør Audun Eckhoff i en epost.I oktober 2015 ble billettprisene doblet, noe som bidro til at de samlede billettinntektene i fjor også ble doblet fra 7 til 14 millioner. Litt over 650.000 besøkte museet, noe Eckhoff beskriver som svært gode tall.(©NTB)