Norsk laks kan føre til avskoging i Brasil

Med mindre soyaen i norsk laksefôr byttes ut, kan økt lakseproduksjon her hjemme føre til økt avskoging i Brasil, ifølge en rapport fra Regnskogfondet.

Næringsliv

Sammen med Fremtiden i våre hender har fondet sett på bruken av soya i norsk laksefôr, spesielt soya dyrket i Brasil, der de peker på store problemer i næringen. En planlagt femdobling av norsk lakseproduksjon, slik fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har tatt til orde for, vil legge beslag på arealer i Brasil som er større enn det samlede arealet som brukes til matproduksjon i Norge, skriver Dagbladet.Statssekretær Roy Angelvik (Frp) i Nærings- og fiskeridepartementet påpeker at soya er en viktig ingrediens i all kommersiell fôrproduksjon.– Norske fiskefôrprodusenter henter i all hovedsak soya fra leverandører som er miljøsertifiserte. Dette betyr blant annet at soyabønnene ikke er dyrket i områder som tidligere har vært definert som regnskog, påpeker han.– Næringen bidrar til å begrense avskoging ved å stille krav til sertifisering av råvarer fra regnskogområder, sier kommunikasjonssjef Marit Husa i Skretting, verdens største fiskefôrprodusent. Hun sier også at bare en forsvinnende liten del av Brasils betydelige soyaproduksjon går til norsk laksefôr.(©NTB)

laks
oppdrettslaks
avskogning
regnskogfondet