OECD jekker ned USA - jekker opp Kina

Himmelen er ikke helt skyfri.

OECD er ute med nye prognoser i sin «World Economic Outlook».For verdensøkonomien er prognosene uendret fra forrige oppdatering (i november), det vil si 3,3 prosent i 2017 og 3,6 prosent i 2018.Men himmelen er ikke helt skyfri.- Risikoen for økende proteksjonisme, finansiell sårbarhet, potensiell volatilitet fra divergerende rentebaner og manglende sammenheng mellom markedsverdsettelser og reell aktivitet henger over utsiktene, skriver OECD.Forutsetter en Trump-effektI USA heves 2017-prognosen fra 2,3 til 2,4 prosent BNP-vekst, mens 2018-prognosen senkes fra 3,0 til 2,8 prosent.OECD legger da til grunn stimulanser fra president Donald Trumps finanspolitikk, til tross for høyere renter og en sterkere dollar. Oppgang i husholdningenes formuer og gradvis økning i oljeproduksjonen ventes også å bidra.I eurosonen er 2017-prognosen uendret på 1,6 prosent BNP-vekst, mens 2017-prognosen justeres opp ned fra 1,7 til 1,6 prosent.- Den moderate veksttakten forventes å fortsette i eurosonen, men holdes igjen i noen land av vedvarende høy ledighet og undersysselsetting - spesielt blant unge - så vel som svakhet i banksektoren, heter det i rapporten.Estimert BNP-vekst i Tyskland jekkes opp fra 1,7 til 1,8 prosent i 2017, og holdes uendret på 1,7 prosent for 2018. Dog forventes veksten å forbli svak i land som Frankrike og Italia.- En fare vi ikke kan overseI Kina heves 2017-prognosen fra 6,4 til 6,5 prosent i BNP-vekst, mens 2018-prognosen jekkes opp fra 6,1 til 6,3 prosent. Videre påpeker OCED at høyere råvarepriser og lavere inflasjon støtter en gjeninnhenting fra dype resesjoner i Brasil og Russland.- Oppsvinget i vekst fra land som tar finansielle initiativer er generelt velkomment, men vi kan ikke ignorere faren for at gjeninnhentingen sporer av grunnet politiske feil eller finansiell risiko og sårbarhet. Sammenhengende og målrettede politiske tiltak trengs for samtidig å øke renter og forbedre inkludering, skriver OECDs sjeføkonom Catherine L. Mann i rapporten. Hele rapporten finner du her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også