Rentedommen i USA

federal reserve

Den amerikanske sentralbanken har besluttet å heve renten, og signaliserer flere hevinger i år.

Den amerikanske sentralbanken besluttet i dag å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til intervallet 0,75 - 1,0 prosent.Rentebanen holdes uendret, ifølge Marketwatch, og det såkalte dot-plot chartet signaliserer også ytterligere to rentehevinger til i år, og at renten kan bli satt opp gradvis de kommende årene til den når 3 prosent, med ytterpunkter på 2,5 og 3,8 prosent.Sentralbanken venter at BNP-veksten vil ligge på 1,8 - 2,0 prosent de kommende årene og at inflasjonen vil ligge på 2,0 prosent. Arbeidsledigheten ventes å ligge på 4,5 - 4,7 prosent.Børsene i New York stiger og Dow Jones er opp 0,4 prosent, mens S&P 500 er opp 0,7 prosent. Nasdaq stiger 0,6 prosent.10-års renten faller 3,8 prosent til 2,5358 prosent og 2-års renten faller 4,1 prosent til 1,3319 prosent, ifølge Marketwatch.Begrunnelsen for beslutningen Sentralbankens prognoser for den økonomiske utviklingen Tabell 1 fra sammendraget for prognosene Sentralbanksjef Janet Yellens pressekonferanse kl. 19:30


Les også