Rygge på gli med pengeinnsamling

Ryanairfly på Rygge Flyplass - Foto: Scanpix

14 av 18 kommuner i Østfold har innvilget søknad om prosjektstøtte for å få gjenåpnet Moss Lufthavn Rygge.

Rygge Airport AS (RA) arbeider for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge for sivil trafikk etter at driften ble avviklet 1. november i fjor. For å kunne finansiere nødvendige undersøkelser og avtaler for å få lufthavnen operativ igjen må aksjekapitalen utvides med 7,5 millioner kroner. Etter et styremøte onsdag sendte RA ut melding om at kapitalutvidelsen så langt er på 2,49 millioner kroner.Selskapet mener den økonomiske støtten viser et sterkt regionalt ønske og behov for å gjenåpne lufthavnen i april 2018.UtsettelserLufthavnen ble åpnet høsten 2007, men avviklet 1. november i fjor etter at Ryanair la ned basen på flyplassen, ifølge Ryanair som følge av flypassasjeravgiften.Planen til RA var å få inn 7,5 millioner så raskt at en gjenåpning kunne skje 1. april i år, men allerede i desember var det klart at det ikke gikk og prosjektet utsatt ett år. I februar måtte de utsette fristen for å få inn midler til 17. mars, og de er ennå ikke i mål.PrivateI uttalelsen onsdag framgår det at Østfold-kommunene har bidratt til at RA nærmer seg målsettingen om én million kroner fra kommunal sektor. Også kommuner i Follo i Akershus skal ha meldt sin interesse. Over 800 personer har støttet prosjektet med til sammen 165.000 kroner, i tillegg til bidrag fra ulike selskaper.En mulig gjenåpning er svært omdiskutert innad i flere av kommunene i regionen og partier imellom.Prosjektperioden er fra februar/mars til september/oktober og midlene som hentes inn skal blant annet dekke lønn til styreleder, styremedlemmer og prosjektmedarbeidere, bruk av konsulenter og kjøp av eksterne tjenester, markedsføring og salg og diverse administrasjonsutgifter.(©NTB)