Skal bygge sykehus for 1,7 mrd.

Kontrakten for utbyggingen av sykehuset i Vestfold – Tønsbergprosjektet er tildelt.

Næringsliv

Fredag inngikk Skanska og CURA-gruppen samarbeidskontrakt med Sykehuset i Vestfold HF for utbyggingen av sykehuset i Vestfold – Tønsbergprosjektet. Kontrakten er på totalt 1,709 milliarder kroner. – Prosjektet har tøffe målsetninger. Vi skal ikke bare bygge raskere enn sammenliknbare utbygginger, men også 10 prosent billigere og uten byggefeil, sier prosjektdirektør for Tønsbergprosjektet, Tom Einertsen.Kontrakten er basert på en IPD-modell (Integrated Project Delivery), hvor partene samarbeider tett i hele gjennomføringsfasen for å løse oppgaven til felles beste. Modellen er også slik at entreprenør med tekniske underleverandører og prosjekterende legger sin samlede fortjeneste i en felles pott. Det bidrar til sterkere felles incentiver for å gjennomføre prosjektet på den totalt sett beste måten.

skanska
Nyheter
Næringsliv