Skattegave til familieeide hoteller

Regjeringen senker formuesskatten for familieeide hoteller og overnattingssteder i forslaget til statsbudsjett for neste år.

Næringsliv

Den svært så tidlige budsjettlekkasjen framgår av reiselivsmeldingen som næringsminister Monica Mæland (H) legger fram fredag.Der heter det at regjeringen i statsbudsjettet for 2018 tar sikte på å foreslå lettelser i formuesskatten for hoteller og overnattingssteder gjennom "en vesentlig økning" i den såkalte verdsettelsesrabatten.I statsbudsjettet for i år ble det innført verdsettelsesrabatt på 10 prosent for aksjer og driftsmidler. Rabatten skal i tråd med skatteforliket på Stortinget økes til 20 prosent i 2018.Det er samme nivå som verdsettelsesrabatten samlet sett gir for næringseiendom eid direkte av formuesskattepliktige, som familieeide hoteller og overnattingssteder.Hva regjeringen legger i "vesentlig økning" av satsen på 20 prosent, konkretiseres ikke i reiselivsmeldingen, men vil først bli klart når budsjettforslaget foreligger i oktober.(©NTB)

monica mæland
hotell
Nyheter
Politikk
Næringsliv