Sterke boligtall fra USA

Boligmarkedsindeksenvar høyere enn hva ekspertene hadde forventet.

Næringsliv

Boligmarkedsindeksen til National Association of Home Builders (NAHB) steg til 71 poeng i mars, fra 65 i måneden før, melder Bloomberg News.Ifølge Bloomberg var det ventet indeksen skulle være uforandret på 65 også i mars. 

nahb
usa
boligmarkedsindeks
Nyheter
Næringsliv