Tror ikke renten endres før i 2019

SSB ser fortsatt lav rente og relativt svak krone.

Næringsliv

Styringsrenten ble i mars 2016 satt ned til rekordlave 0,5 prosent. SSB legger i sin ferske konjunkturrapport til grunn at Norges Bank ikke vil endre renten før et stykke ut i 2019. De typisk boliglånsrentene, rammelån med pant i bolig, falt i 2016 med 0,6 prosentpoeng fra året før til et gjennomsnitt på 2,6 prosent. «Fordi konjunkturoppgangen etter hvert får fotfeste, rentene ute øker noe, og det blir et lite press i retning av svakere krone, tror vi styringsrentene blir satt opp med 0,25 prosent én gang i 2019 og én gang i 2020. Ifølge våre beregninger vil et slikt scenario gi en nokså stabil kronekurs og en boliglånsrente som kommer opp i 3 prosent mot slutten av 2020», skriver SSB.Svak kroneMålt med den importveide kursen var kronen ved siste årsskifte vel 6 prosent sterkere enn ved utgangen av året før. Den var likevel som årsgjennomsnitt 15 prosent svakere enn gjennomsnittet for de foregående ti årene og 1,8 prosent svakere enn gjennomsnittet året før.«Effekten av økende oljepris trekker i retning av en sterkere krone, men det blir oppveid av relativ høy inflasjon og etter hvert litt mindre renteforskjell til utlandet. En om lag uendret kronekurs framover vil innebære at den som årsgjennomsnitt styrkes med vel 3 prosent i 2017», heter det.

ssb
ssbs økonomiske utsikter
rente
valuta
Nyheter
Næringsliv
Makro