Vegvesenet med E-16-bommert på 2,8 milliarder

Statens vegvesen bommet med nesten 3 milliarder da de skulle beregne bompengeinntektene for nye E16. De glemte renter og andre kostnader.

Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX.
Næringsliv

Nylig presenterte Bergens Tidende de nye kostnadstallene for veiprosjektet mellom Arna og Voss. Ikke bare var den planlagte veien blitt over fire milliarder kroner dyrere, bompengeinntektene var også blitt 2,8 milliarder kroner lavere. I fjor anslo Statens vegvesen inntekter på 9,2 milliarder kroner, men nå er tallet justert ned til 6,4 milliarder.Aps Geir Steinar Dale oppfattet endringen som et politisk valg, men regionveisjef Helge Eidsnes kan nå opplyse at forklaringen rett og slett er at det er gjort feil da anslaget ble regnet ut.– Vi har gjort noen feilberegninger da vi la fram grunnlagsdokumentene. Det er altså ikke riktig å spekulere i politiske årsaker, sier Eidsnes.Hovedproblemet er at Vegvesenet har regnet på hvor mye bompenger bilistene skal betale, uten å ta høyde for kostnadene som følger med innkrevingen. I tillegg må det beregnes renteutgifter, ettersom prosjektet er lånefinansiert, skriver avisen.– Vi har ikke trukket fra for rente- og innkrevingsutgifter, slik vi burde. Dermed fremsto bompengeandelen i prosjektet som større enn den reelt blir, forklarer veisjefen.(©NTB)

e16
statens vegvesen
Nyheter
Næringsliv