Administrerende banksjef Stein Kristian Kolrud fratrer etter eget ønske sin stilling i Fornebubanken 30. april 2017, går det frem av melding sendt til Oslo Børs torsdag.64-åringen har dermed sittet 15 år i sjefsstolen.Fornebu Sparebank ble etablert i mai 2003, og Kolrud ble i sin tid ansatt for å foreta denne etableringen.Som ny sjef har bankens styre ansatt Bjørn Erik Øverland. Han tiltrer 1. juni 2017. Økonomisjef Knut Audun Horvei er konstituert banksjef for mai måned.