Det skriver  tirsdag kveld. Dagen etter kommer Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag med sitt krav.– Et enstemmig Storting sier at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper skal reduseres. For å få det til må bønder får en større inntektsvekst enn andre grupper i samfunnet målt i kroner, sier Småbrukarlagets leder Ann Merete Furuberg til avisen.Hun bekrefter at det vil bli tatt høyde for dette når kravet blir overlevert.Mandag kunne NTB fortelle at bøndene kommer til å kreve mer til mindre bruk.– Vi vil særlig løfte små og mellomstore produsenter, for det må lønne seg å bruke jorda over hele landet. Det står i motsetning til regjeringens ønske om ensretting mot større bruk, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.I fjor var kravet på 20.800 kroner per årsverk, totalt 860 millioner kroner, og ifølge Nationen er det ventet at årets krav blir høyere.(©NTB)