Dette tror Handelsbanken om inflasjonen

Handelsbanken Capital Markets ser en årsvekst i kjerneinflasjonen ned mot 1-tallet.

Næringsliv

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) har falt markert siden toppen ble nådd i fjor sommer.Årsveksten i importprisene har vært spesielt kraftig, men også prisveksten for norskproduserte varer og tjenester har kommet godt ned.Nedgangen i kjerneinflasjonen har kommet tidligere enn Handelsbanken Capital Markets hadde sett for seg, men utsiktene på mellomlang sikt er likevel ikke endret siden sist.«Dermed tror vi fremdeles at årsveksten i KPI-JAE skal enda lenger ned mot 1-tallet», skriver meglerhuset i sin ferske konjunkturrapport.«En moderat kronestyrking gjennom prognoseperioden, slik vi venter, kombinert med noe sterkere prisimpulser fra utlandet, vil gjøre at prisveksten for importvarene etter hvert stabiliseres rundt null. Men det sentrale er at dette skiller seg markert fra situasjonen gjennom 3.kv. 2015-3.kv. 2016, hvor prisveksten for importvarene lå rundt 4 prosent år/år», heter det.Du finner hele rapporten herSeniorøkonom Marius Gonsholt Hov fra Handelsbanken Capital Markets er gjest i dag på HegnarTV klokken 15:30

inflasjon
handelsbanken capital markets
Nyheter
Næringsliv
Makro