Etablerer digitalt forsvarssenter i Oslo

De nordiske bankene er enige om å danne en felles front mot dataangrep i form av et digitalt forsvarssenter med hovedkontor i Oslo.

Satsingen bygger videre på den norske finansnæringens kompetansesenter FinansCERT, som ble etablert av Finans Norge i 2012 for å forsvare finansnæringen mot digitale angrep fra kriminelle aktører.Nå legger finansinstitusjoner i Sverige, Danmark og Finland inn ressurser og kompetanse i satsingen når FinansCERT blir til Nordic Financial CERT. Hovedkontoret blir lagt til Oslo, skriver Finans Norge i en pressemelding.Målet er å identifisere og bekjempe angrep rettet mot nordiske banker og kunder. Samarbeidet tar sikte på å skape et sikkerhetsnett for alle finansinstitusjoner, store og små.– De vi slåss mot, samarbeider, har store ressurser, bruker alle tilgjengelige verktøy, og trusselbildet endrer seg fort, sier Morten Tandle, som blir administrerende direktør for den nordiske satsingen.Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, sier i en pressemelding at banker og forsikringsselskap er en del av et felles finansielt nettverk, og at de derfor står sterkere sammen enn alene.– Hvis én blir angrepet og slått ut, vil det bryte ned tilliten til de andre. Vi står sterkere samlet enn hver for oss. Derfor etablerer vi et nordisk forsvarsverk, sier han.


Les også