Nordic Trustee har i samarbeid med andre nordiske markedsaktører etablert Nordic Credit Rating, går det frem av en melding fra Nordic Trustee fredag.Fokuset vil være på etablering av administrasjon og arbeid knyttet til ESMA-lisens i den innledende fasen. Kredittrating ventes å starte i andre kvartal 2018.Nordic Credit Rating vil ha virksomhet både i Oslo og Stockholm.