KjøpLogg inn

EU gransker Telenor

Publisert 25. april 2017 kl. 12.15
Oppdatert 25. april 2017 klokken 12.48
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 103 ord
telenor

EU-kommisjonen har 25. april 2017 innledet en undersøkelse i Telenor Sveriges lokaler i Stockholm. Undersøkelsen gjelder mulig misbruk av kollektiv dominerende stilling og/eller mulig konkurransebegrensende samarbeid mellom nettverksoperatørene i mobilmarkedet.Telenor skriver i en melding at de har strenge interne regler og prosedyrer for overholdelse av lover og regelverk.«Telenor vil samarbeide med EU-kommisjonen i forbindelse med gjennomføring av kontrollen slik at den gjennomføres på en mest mulig effektiv måte. Telenor har ut over dette ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt», heter det.Telenor-aksjen snur ned på meldingen. Klokken 12:18 omsettes aksjen for 140,40 kroner, ned 0,2 prosent.Også operatørene Telia og 3 Sweden granskes av EU-kommisjonen.