Ferske nøkkeltall fra eurosonen

Konsumprisene i eurosonen steg som ventet i mars.

Næringsliv

Endelige tall fra statistikkbyrået for EU viser at konsumprisindeksen for eurosonen var opp 1,5 prosent på årsbasis i mars, mens den på månedsbasis var opp 0,8 prosent, melder Bloomberg News ifølge TDN Finans. Det var på forhånd ventet at konsumprisene ville være uendret.Kjerneinflasjonen var opp 0,7 prosent på årsbasis, dette var akkurat som ventet.Tall fra Eurostat viser at eurosonen hadde et sesongjustert handelsunderskudd på 19,2 milliarder euro i februar, fra et ikke-revidert handelsoverskudd på 15,7 milliarder foregående måned.Det var på forhånd ventet et justert handelsoverskudd på 18,0 milliarder euro, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.

eurosonen
kpi
makro
Nyheter
Næringsliv