Konsumprisindeksen i Spania var opp 2,6 prosent på årsbasis i april, viser foreløpige tall, ifølge TDN Finans. Det var på forhånd ventet en oppgang på 2,5 prosent.EU-harmonisert var inflasjonen opp 2,6 prosent på årsbasis.Det var på forhånd ventet at inflasjonen ville være opp 2,3 prosent.