Endelig forbrukertillitsindeks for euroområdet i april 2017 var minus 3,6, melder Bloomberg torsdag, ifølge TDN Finans. Det er en oppgang fra mars da indeksen var på minus 5,0.På forhånd var det ventet en indeks på minus 3,6, likt den foreløpige indeksen, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg.