Etter tøffe forhandlinger aksepterte Norsk Journalistlag (NJ) et tilbud fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) klokken 5.30 fredag morgen. De økte ulempesatsene beregnes til å gi en årlig lønnsøkning på 588 kroner i snitt.NJ ba om et flatt tillegg på 7.500 kroner, 2.000 kroner i justering for alle som tjente under 500.000 kroner ved årsskiftet og å øke ulempesatsene med 4,7 prosent i årets mellomoppgjør. Arbeidstakerorganisasjonen er skuffet over resultatet.–Det var utrolig vanskelig for forhandlingsutvalget å godta dette oppgjøret. Når vi satt langt ut over natten inn i det tredje døgnet, så var det for å jobbe fram det beste vi kunne få til for medlemmene. Vi er svært skuffet over resultatet, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen til Hun legger til at hun mener det er store forskjeller i økonomien rundt om i redaksjonene, og at MBL har lovet at lokale oppgjør skal gi god uttelling. Dette løftet forventer NJ at arbeidsgiverne innfrir.– Forhandlingene har vært krevende, men vi er glade for å ha kommet i havn med en forhandlingsløsning nå som mediehusene står midt i en krevende omstillings- og endringsfase, sier MBLs forhandlingsleder Anders Aarskog til Journalisten.(©NTB)