Kvinneandelen for byråene sett under ett er dermed 23 prosent, ifølge en gjennomgang foretatt av .– Jeg skulle ønske dette var en ikke-sak, at det ikke var noe oppsiktsvekkende at man er kvinne og sitter i et styre. At jeg er en del av styret handler verken om min alder eller kjønn, men om selskapets strategi og kompetansebehov, sier partner Johanna Ellefsen Rostad (34) i First House. Hun sitter i ett av to styrer i undersøkelsen der det er full likestilling.Ingen av styrene avisen sjekket hadde overvekt av kvinner. Det andre styret med lik kjønnsfordeling er Apeland, og direktør Ole Christian Apeland er ikke imponert over bransjekollegene:– Dette var overraskende. Det burde være en selvfølge å ha kvinner i alle styrer. Samtidig er spørsmålet litt tveegget, for det viktigste er å ha flinke folk, ikke folk med det ene eller andre kjønnet. Men man bør altså sørge for å kjenne så mange flinke folk at man får kjønnsbalanse, sier Apeland, som håper avisen ikke blir nødt til å skrive en tilsvarende sak om fem år.(©NTB)