Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig eksportpris var 64,85 kroner pr kilo for fersk oppdrettslaks i uke 16, som tilsvarer en nedgang på 0,4 prosent fra uken før. Prisen ligger dermed 14,8 prosent høyere enn i samme uke i fjor.Eksporten fra Norge av fersk oppdrettslaks var i perioden 14.381 tonn, som tilsvarer en oppgang på 24,9 prosent fra foregående uke.Eksporten av frossen laks var 291 tonn, ned 12,1 prosent, mens prisen var 62,66 kroner pr kilo, ned 0,1 prosent.