KjøpLogg inn

Ledigheten faller - men oljekrisen slipper ikke taket

Antall langtidsledige øker (saken er utvidet).

Publisert 28. april 2017 kl. 10.10
Oppdatert 28. april 2017 klokken 10.56
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 754 ord

Arbeidsledigheten falt med 400 personer i løpet av april, viser sesongjusterte tall fra NAV.Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) falt med 700 personer.- De siste fem månedene har vi sett en positiv utvikling på arbeidsmarkedet. Det har vært en økning i antall ledige stillinger som lyses ut og antallet nye arbeidssøkere går stadig nedover. Samtidig ser vi at det er en økning i personer som går lenge ledig, og da særlig i fylker og yrker som har vært hardest rammet av nedbemanningen i oljesektoren, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.Arbeidsledigheten falt eller holdt seg stabil i de fleste fylker i april. Prosentvis faller antallet helt ledige mest i Sogn og Fjordane og Oslo, mens ledigheten steg noe i Nord-Trøndelag og Finnmark.Ledigheten har holdt seg uendret, eller gått ned innen de fleste yrkesgrupper den siste måneden.Unntaket er bygg og anlegg og helse, pleie og omsorg, men her gikk ledigheten ned i månedene før. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør og IKT-fag, samt industriarbeid.78.200 helt ledigeIfølge ikke-sesongjusterte tall var 78.200 personer registrert som helt ledige hos NAV i april, 7.300 færre enn i april i fjor.Ledigheten er nå på 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,1 prosent i april i fjor. Dette er i tråd med konsensus på forhånd.I alt 100.500 personer var registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Det er 4.000 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken - ned fra 3,8 prosent i fjor.Artikkelen fortsetter under grafen.

Kilde: NAV. regionalt nettverk

- På den sterke sidenSjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener Norges Bank på det kommende rentemøtet må si at arbeidsmarkedstallene er på den sterke siden.- Ledigheten har falt med nærmere 1.000 personer i måneden siden starten av året, og siden Norges Bank publiserte sine seneste spådommer i mars. Det er helt klart sterkere enn ventet. Norges Bank spådde omtrent uendret ledighet, skriver han i en oppdatering.Ifølge Bruce peker arbeidsmarkedstallene mot en klart høyere kapasitetsutnyttelse enn Norges Bank ser for seg.- Med inflasjon og lønnsvekst på dagens nivåer, har vi ingen grunn til å tro at Norges Bank vil begynne å snakke om en renteøkning. Rentene vil være lave lenge. Men med dagens svake krone vil det bli vanskelig å unngå indikasjoner på at nedsiderisikoen i renten er lavere på det kommende rentemøtet, fortsetter analytikeren.- Underbygger oppgangenSeniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets mener dagens tall samlet sett underbygger oppgangen i norsk økonomi.Han sikter da også til forbrukertilliten, som stiger til sitt høyeste siden 2011. I tillegg bekrefter fra Norges Bank i april bedringen i bildet som ble gitt i februar.- Informasjonen innhentet i april indikerer at aktiviteten samlet har utviklet seg om lag som bedriftene så for seg i februar. Forventningene til produksjonsveksten fremover er lite endret siden februar, skriver sentralbanken.Merk at regionalt nettverk-rapporten ikke inneholder tall denne gangen, kun ringerunde med kvalitative vurderinger.- NAV-tallene tyder på ytterligere bedring i arbeidsmarkedet. Påskeeffekter i mars/april ser ikke ut til å ha vært utslagsgivende for NAV-tallene fra mars. Samlet sett litt positivt for kronen, men de overordnede vurderingene fra Norges Bank blir neppe særlig endret, skriver Aamdal i en kort kommentar.Flere langtidsledigeVed utgangen av april var det 55.200 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under ett år, 9.200 færre enn på samme tid i fjor.NAV-tallene viser videre at 23.000 av de helt ledige i april har vært arbeidssøkere i mer enn ett år. Dette er 2.000 flere enn på samme tid i fjor.Antallet langtidsledige har økt særlig i fylkene som har vært rammet hardest av nedgangstidene i oljebransjen, altså Rogaland og Hordaland.Her faller ledigheten mestI april hadde Sogn og Fjordane og Aust-Agder den største nedgangen i ledigheten på årsbasis, begge med 16 prosent.Kun to fylker har flere ledige enn for ett år siden. Vestfold har fem prosent flere helt ledige, Finnmark seks prosent.Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland, med 4,2 prosent, fulgt av Finnmark på 3,5 prosent.Sogn og Fjordane og Oppland har den laveste arbeidsledigheten, med hhv. 1,7 og 1,8 prosent.Bygg og anlegg viser veiArbeidsledigheten har det siste året falt innen de fleste yrkesgrupper.Nedgangen er størst innen anleggsarbeid - 15 prosent. Dette tilsvarer 1.800 færre ledige i yrkesgruppen enn for ett år siden.Innen industriarbeid og butikk- og salgsarbeid har ledigheten falt med hhv. 1.300 og 900 personer.Kun ledere har sett en økning i ledigheten, med 100 flere enn i april i fjor.I april var arbeidsledigheten høyest innen industriarbeid og bygg og anlegg - med hhv. 5,0 og 4,6 prosent av arbeidsstyrken.Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker, med 0,7 prosent.