Til sammen ni medier er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn. Spørsmålet som diskuteres på tirsdagens møte, er om mediene gikk for langt i å omtale barn som mobbere etter at Angelica Heggelund døde på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.Klagen mot TV 2 ble behandlet først. Deretter ble nyhetsbyrået NTB og Dagsavisens dekning av saken vurdert.Om TV 2s dekning av saken sier utvalgsmedlem Sylo Taraku fra Tankesmien Agenda: – For det første får mobbepåstander en sentral plass. For det andre antydes det at det er en sammenheng mellom mobbing og dødsfallet. For det tredje identifiserer man skolen. Slik har de bidratt til å øke belastningen på elevene. Dette er et klart brudd på Vær varsom-plakaten.Utvalgsmedlem Martin Riber Sparre fra Dagens Næringsliv mener TV 2 ikke viste tilstrekkelig omtanke for barna kanalen omtalte i sine nyhetsinnslag.– De som får rettet beskyldninger mot seg om å ha forvoldt en annens død, er 13 år i dag. Det krever en helt annen omtanke enn det TV 2 har vist, sier Sparre."Skinnforbehold"Når det gjelder NTBs dekning av saken, trekker konstituert PFU-leder Liv Ekeberg særlig fram det faktum at nyhetsbyrået sender saker ut til en rekke norske medier, hvorav av en del til og med har automatisk publisering.Ekeberg var i likhet med flere andre utvalgsmedlemmer opptatt av at både TV 2 og NTB har brukt formuleringen "skal ha", som forbehold når påstander om mobbing er gjengitt. Denne bruken av uttrykket kalte Ekeberg et "skinnforbehold". Martin Riber Sparre var også kritisk til denne bruken.– Det kan ikke være slik at det er greit å komme med enhver påstand bare det står et «skal ha» foran. Når det kommer fra et medium som TV 2 eller NTB, nærmer det seg et faktum, sa han under behandlingen.Flere utvalgsmedlemmer understreket at NTB i større grad enn TV 2 har tatt forbehold, men samtidig at det burde vært tydeligere hvor informasjonen kommer fra.Når det gjelder Dagsavisens dekning, reagerer utvalget særlig på at mobbepåstandene kobles til én elev, altså referert til i entall.Debatt i medieneForuten TV 2, NTB og Dagsavisen er også NRK og avisene Aftenposten, VG, Dagbladet, Valdres og Budstikka klaget inn for PFU. Klagene blir behandlet fortløpende.Det var daværende konstituert generalsekretær i Norsk Presseforbund, Nils Øy, som brukte initiativretten for å klage inn mediene til klageorganet. I tillegg er en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentas mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.Av hensyn til omtalen av mindreårige barn blir ikke tirsdagens møte i PFU strømmet på Norsk Presseforbunds nettside.Saken har allerede vært gjenstand for en debatt internt i pressemiljøet, og flere medier har til en viss grad tatt selvkritikk for sin dekning. Under et debattmøte i januar i regi av Oslo Redaktørforening sa både NRK og TV 2 at de kan ha gått for langt i å fremme påstander om at medelever hadde mobbet 13-åringen. Saken ble også diskutert på pressens konferanse for gravejournalistikk (SKUP) nylig.Straffesaken mot jentas mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april. Moren er tiltalt for grov mishandling etter at datteren døde av avmagring. Hun nekter straffskyld og mener tiltalen bygger på enkelthendelser som er tatt ut av sin sammenheng. Det er satt av seks uker til saken.(©NTB)